Dostawa materiałów szewnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę materiałów szewnych. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.