Konkurs ofert - świadczenie usług lekarskich w Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej - rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ogłoszonego dnia 13.04.2015r.        

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że na konkurs wpłynęła 1 oferta.

Oferta została nie przyjęta z powodu proponowanej wysokiej stawki cenowej za świadczenie usług zdrowotnych.

                                                                Dyrektor SP ZOZ w Augustowie

                                                             Danuta Zawadzka