Wykonanie dokumentacji projektowej i remont Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej i remont Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.

(Edytowano dnia 19.05.2015 godzina 08:20)

SPZOZ w Augustowie prosi o uwzględnienie w przetargu zamontowania 25 lampek przyłóżkowych dla pacjentów.