Świadczenie usług lekarskich w Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej - informacja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że na Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wpłynęła 1 oferta. Jest to oferta NZOZ Augustowscy Ortopedzi ul. Rosiczkowa 2, 16-300 Augustów. Termin rozstrzygnięcia konkursu został przełożony na dzień 12.05.2015r.

Dyrektor SPZOZ

w Augustowie

Danuta Zawadzka