Zakup autoklawu i terapulsu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na zakup autoklawu i terapulsu. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.