Zaproszenie

Samodzileny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie zaprasza pacjentki do porodów:

  • możliwość inwersji wodnej
  • znieczulenie entonoxem
  • wszystkie porody zabiegowe w znieczuleniu
  • opieka specjalistyczna nad matką i noworodkiem