Zaproszenie do składania ofert- ISO 9001

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie procedury certyfikacyjnej ISO 9001 dla tutejszego Szpitala. SPZOZ w Augustowie na dzień 28 lutego 2015 r. zatrudnia na podstawie umowy o pracę 250 osób ( etaty 246,99; pełnozatrudnieni – 243, niepełnozatrudnieni – 3,99 ). Kontrakty – 22 osoby ( etaty – 18,8; pełnozatrudnieni – 16, niepełnozatrudnieni – 2,8 ). Ogółem 266 etatów.