Zaproszenie na badania celem kwalfikacji do zabiegu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie zaprasza wszystkich Pacjentów z podejrzeniem przepuklin do Poradni Chirurgii Ogólnej celem badania i kwalfiakcji do zabiegu - wymagane skierowanie od lekarza rodzinego. Stosujemu najnowocześniejsze metody lecznia zgodne ze standardami światowymi.