Stanowisko SPZOZ w Augustowie w sprawie zmian w POZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że będzie udzielać świadczeń z zakresu Podstawowa Opieka Zdrowotna również pacjentom, którzy złożyli deklaracje wyboru do Swiadczeniodawców, którzy nie przystąpią do udzielania tych świadczeń od dnia 02.01.2015 r.