Ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników SPZOZ w Augustowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejw Augustowie informuje o wszczęciu posyępowania przetargowego na ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników SPZOZ w Augustowie. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.