Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej SPZOZ w Augustowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Więcej informacji w Zamówienia Publiczne Aktualne