Przegląd techniczny budynków SPZOZ Augustów - zaproszenie do składania ofert

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie prosi o złożenie ofert na wykonanie okresowego przeglądu budynków SP ZOZ w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12 o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 1623 art. 62 pkt. 1 ppkt. 1 a ,b. c z późn. zm),

Dotyczy budynków

1. Budynek główny+ przychodni

2. Budynek pawilonu leczniczo-zabiegowego

3. Budynek administracji

Budynek główny + budynek przychodni

Powierzchnia 8029,00 m2 , budynek podpiwniczony, liczba kondygnacji 5/4 nadziemne,

Instalacja elektryczna , instalacja c.o i c.w.u, instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna

Budynek pawilonu leczniczo-zabiegowego

Powierzchnia 2196 m2 , budynek podpiwniczony, liczba kondygnacji 5/4 nadziemne,

Instalacja elektryczna , instalacja c.o i c.w.u, instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna

Budynek administracji

Powierzchnia 617,20 m2 , budynek podpiwniczony, liczba kondygnacji 2/2 nadziemne,

Instalacja elektryczna , instalacja c.o i c.w.u, instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna

                         Prosimy o złożenie oferty do dnia 09.06.2014 roku godz. 11.00- sekretariat Dyrektora. Dokumentacja do wglądu w Dziale technicznym SP ZOZ Augustów

Termin wykonania 13.06.2014 roku

Osoba do kontaktu – inż. Jerzy Mazur   Tel. 87/6444261