Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opeki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonanie projektowo - kosztorysowej. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.