Usługi żywieniowe, utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego, pomocowe przy pacjencie i obsługi technicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na świadczenie usług żywieniowych, utrzymania czystości, transprtu wewnątrzszpitalnego, pomocowych przy pacjencie i obsługi technicznej. Więcej w Zamówienia Publiczne.Aktualne.