Ogłoszenie - wiata na sprzedaż

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących sprzedaży wiaty stalowej znajdującej się na placu szpitalnym przy ul. Szpitalnej 12.

   Wiata może nadawać np. na postój maszyn roliczych, garaż samochodowy itp. Rozmiar wiaty 12,4 x 15 x 6 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu 12°. Ramy z kształtowników ceowych 14 x 6 połączone blachą stalową (dwuteownik) rozstawione co 6m. Płatwie dachowe z ceownika 14 x 6 szt 15. Dach pokryty eternitem.

   W przypadku zakupu wiaty nalezy dostarczyć dla SPZOZ w Augustowie dokument utylizacji eternitu potwierdzony przez zakład do tego upoważniony.

   Oferty nalezy składać do dnia 27.01.2014 do godz. 12.00 pokój nr 3 Sekretariat Dyrektora. Telefon do kontaktu 87 64 44 261 - Dział Techniczny