Dzierżawa Szpitala - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie ogłasza pisemny przetarg na dzierżawę części nieruchomości, ruchomości: sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na okres 25 lat wraz z przejęciem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Augustowskiego. Załączniki do przetargu znajdują się poniżej.