Zapytanie ofertowe

Augustów, dn. 18 marca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

             Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup przez SPZOZ w Augustowie rejestratora do pomiaru ciśnienia krwi współpracującego z oprogramowaniem medycznym HMS od wersji 7.0. Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 7 dni. Kryterium oceny ofert – 100 % cena.

            Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów, faksem na numer (87) 643 34 19 lub pocztą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2013 r. do godziny 1400.