Konkurs ofert - rozstrzygnięcie

Podmioty, które zostały wybrane do udzielania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach:

I. Opieka lekarska nad pacjentami Szpitala, w godzinach ordynacji i po godzinach ordynacji w następujących oddziałach:

 1. Pediatrycznym z Pododdziałem Neonatologicznym:
  1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Barbara Tomaszewska -15-007 Białystok ul. Towarowa 2A/10
 2. Chirurgii Ogólnej z Poradnią Chirurgii Ogólnej:
  1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lemiesz Wiktor ,16-300 Augustów ul. Wypusty 48
  2. Usługi Lekarskie Chirurgiczne Śliwiński Maciej ,16-300 Augustów ul.Ks.Skorupki 12C/24
  3. Indywidualna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Alfred Skowroński –ul. Szpitalna 12 16-300 Augustów
 3. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  1. Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Siemieniako ,15-021 Białystok ul. Kamienna 5/14
 4. Izbie Przyjęć po godzinach ordynacji lekarskiej :
  1. Gabinet Lekarski Andrzej Bacharewicz ,16-300 Augustów ul.Arnikowa 46
  2. Praktyka Lekarska Bartosz Cukierman ,Piłsudskiego 64A/4 ,16-030 Supraśl
  3. Indywidualna Praktyka Lekarska Łukasz Matus ,15-337 Białystok ul.Pułaskiego 89/6

II. Pozostałe:

1. Usługi lekarskie w Podstawowej Opiece Zdrowotnej obejmujące nocną i świąteczną opiekę zdrowotną   w dni robocze od godz.18 do godz. 8 dnia następnego oraz w niedziele i święta całodobowo w godz. 8-8 dnia następnego :

 1. dr n. med. Maria Mazurek ,16-300 Augustów ul. Szpitalna 12
 2. Eryka.Med, Eryka Karbowska ,16-300 Augustów ul. Norwida 19/19
 3. NZOZ Przychodnia Rodzinna „Bartek”- Stanisław Bernatowicz ,16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Tysiąclecia PP8
 4. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Karol Futera ,15-063 Białystok Olmonty 16/21

2. Gabinet Lekarza Rodzinnego w godz. 8-18 od poniedziałku do piątku :
dr n. med. Maria Mazurek, 16-300 Augustów ul. Szpitalna 12

3. Badania cytologiczne:
Anna Miś Medyczne Laboratorium Diagnostyczne”CYTOMED”, 16-400 Suwałki ul. Pułaskiego 26 A

4. Konsultacje specjalistyczne w zakresie :

NEUROLOGIA:
Specjalistyczny Gabinet Neurologiczny lek. med. Elżbieta Lemiesz, 16-300 Augustów ul. Wypusty 48

OKULISTYKA: Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny Halina Hiero, ul. Waryńskiego 32, 16-300 Augustów

LARYNGOLOGIA:
Lek. med. Izabella Kordecka-Osewska otolaryngolog -16-300 Augustów ul. Łazienna 5

PSYCHIATRIA:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek.med. Jerzy Miezio,15-427 Białystok ul.Lipowa 22m

DERMATOLOGIA:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dermatologiczna-Wenerologiczna Szpak Zarzecka Benedykta, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 19

 

 

                                                                                              DYREKTOR

                                                                                  SPZOZ w Augustowie

                                                                                  Danuta Zawadzka