Konkurs ofert - termin rozstrzygnięcia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie umieszczonym w ogłoszeniu z dnia 08 lutego 2013r. nastąpi w dniu 20.02.2013r. W tym dniu również zostanie umieszczona informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na stronie internetowej SPZOZ w Augustowie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym przy ulicy Szpitalnej 12.

 

                                          Dyrektor SP ZOZ w Augustowie

                               Danuta Zawadzka