Konkurs ofert - ogłoszenie

A. Świadczenie usług lekarskich w godzinach ordynacji oraz koordynowanie pracą oddziału wraz z dyżurami lekarskimi w następujących oddziałach

Pediatrycznym *

B. Opieka lekarska nad pacjentami Szpitala, w godzinach ordynacji i po godzinach ordynacji w następujących oddziałach:

  1. Pediatrycznym *
  2. Pododdziale Neonatologicznym*
  3. Chirurgii Ogólnej z Poradnią Chirurgii Ogólnej
  4. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  5. Izbie Przyjęć po godzinach ordynacji lekarskiej

-* dyżury lekarskie łączone (pediatria i neonatologia)

C. Pozostałe:

1. Usługi lekarskie w Podstawowej Opiece Zdrowotnej obejmujące nocną i świąteczną opiekę zdrowotną   w dni robocze od godz.18 do godz. 8 dnia następnego oraz w niedziele i święta całodobowo w godz. 8-8 dnia następnego.

2. Gabinet Lekarza Rodzinnego w godz. 8-18 od poniedziałku do piątku.

3.Badania cytologiczne.

D.Konsultacje specjalistyczne w zakresie :

- neurologii,

- okulistyki,

- laryngologii,

- psychiatrii,

- dermatologii,

- onkologii.

więcej informacji