Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
"Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w SPZOZ w Augustowie"

Pliki oferty do pobrania
2019.12.11 - Informacja o wyborze