Zapytanie ofertowe - Organizacja i przeprowadzenie konferencji

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia konferencji o charakterze naukowym inaugurującej projekt w regionie podlaskim promującej transgraniczne programy opieki zdrowotnej

Ogloszenie o zamowieniu.docx

Zalacznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularz oferty.docx
Zalacznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Oswiadczenie o braku powiazan.docx
Zalacznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego - Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx
Zalacznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego - Projekt umowy.docx
Zalacznik Nr 5 Wykaz_uslug_wykonanych_przez_Wykonawce.docx
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

Wyjasnienie tresci zapytania ofertowego-odpowiedzi do pytan z dnia 17.10.2019.pdf

 

Do pobrania: -> ZapytanieOfertowe.rar

Protokoł z  jawnego otwarcia ofert.docx 25.10.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf