Inspektor Nadzoru 2019.08.23

 

SPZOZ w Augustowie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa parkingu dla samochodów osobowych, dróg dojazdowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu. Rozbiórka budynku gospodarczego”

Załączniki - Inspektor Nadzoru.docx