Zapytanie ofertowe na tłumaczenie czterech szkoleń

Zapytanie ofertowe_TŁUMACZENIE.docx

Zapytanie ofertowe_zał. nr 1_SZOP.docx

Zapytanie ofertowe_zał. nr 2_oświadczenie.docx

Zapytanie ofertowe_zał. nr 3_formularz ofertowy.docx

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje iż przedłuża termin składania ofert do dnia 4.05.2018 do godziny 13:00. Jednocześnie SPZOZ w Augustowie odstępuje od wymogu zapewnienia słuchawek dla 30 uczestników szkolenia. Zamawiający odstępuje od wymogu tłumaczenia symultanicznego - wymaga tłumaczenia zwykłego.