Zapytanie ofertowe na spoty filmowe

W ramach projektu „Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny” (nr LT-PL-1R-021) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
1. produkcję i emisję 2 spotów filmowych
promujących projekt pn.: "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" (nr LT-PL-1R-021) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska.
Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Zapytanie ofertowe_spot.docx

Zapytanie ofertowe_zał. nr 1_SZOP.docx

Zapytanie ofertowe_zał. nr 2_oświadczenie.docx

Zapytanie ofertowe_zał. nr 3_formularz ofertowy.docx