INSPEKTOR NADZORU

Augustów 27.03.2018

SPZOZ w Augustowie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego BUDOWA LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO. Szczegóły w załącznikach.

Inspektor nadzoru.docx

Zaproszenie do składania ofert.docx

Inspektor nadzoru -wybranie.docx