ZAPYTANIE OFERTOWE

Augustów, dn. 26 marca 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

            Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następujących zadań :

1. Wymiana oświetlenia zewnętrznego na placu szpitalnym SP ZOZ w Augustowie.

2. Przebudowa nawierzchni drogowej przy SP ZOZ w Augustowie.

3. Wymiana krawężników przy nowo wylanym asfalcie .

Zadanie należy wykonać zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego dokumentacją techniczną i Zgłoszeniami zamiaru wykonania robót budowlanych.

 

Termin realizacji zamówienia do dnia 12 czerwca 2018 r.

Termin związania ofertą – 30 dni od daty sporządzenia.

Sposób zapłaty – 30 dni od daty dostarczenia zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.spzoz.augustow.pl

Ofertę prosimy przesłać na adres : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów lub faksem na numer (87) 643 34 19 lub pocztą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 kwietnia 2018 r.

Drogi-asfalt.rar

Formularz_oferty_1.docx

OPIS__OŚW.ZEWN..docx

osw_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania.docx

P_r_z_e_d_m_i_a_r___r_o_b_ó_t.docx

P_r_z_e_d_m_i_a_r___r_o_b_ó_t_oświetlenie_szpitalne.docx

Specyfikacja_techniczna_na_drogi.docx

Plan sytuacyjny .pdf

 

SPZOZ w Augustowie prosi o uwzględnienie następujących zmian w Specyfikacja_techniczna_na_drogi.docx w części trzeciej punkt 1.2
- powierzchnia nawierzchni jezdni masy bitumicznej 1200 m2,
- rozebranie krawężników drogowych 130mb.
Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian.

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2018 r. Cena najkorzystniejszych ofert przewyższa kwotę jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Augustów 30.03.2018