Świadczenia Izby Przyjęć

W związku z remontami przeprowadzanymi w Szpitalu czasowo ulega zmianie miejsce przyjmowania pacjentów w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki POZ (Ambulatorium)

Gabinet lekarza POZ - wejście od ul. Szpitalnej

 

Świadczenia Izby Przyjęć dla pieszych i pacjentów planowych udzielane są w Izbie Ogólnej, tam gdzie wjazd dla karetek.