Konferencja Medyczna „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny”

           interreg-litwa-polska

       W dniach 3 – 4 września 2017 r. odbyła się w Augustowie konferencja medyczna w ramach realizacji projektu transgranicznego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Projekt Nr LT-PL-1R-021 „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny”.

            Organizatorem konferencji był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, który jest liderem projektu. Tematy wygłoszonych wykładów dotyczyły zagadnień z zakresu położnictwa i ginekologii oraz perinatologii. W konferencji wzięło udział 50- ciu lekarzy z Litwy i tyleż samo ze strony polskiej. Spotkanie objęło patronatem honorowym Polskie Towarzystwo Ginekologii i Położnictwa. Wysłuchano między innymi wykładów : rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest jednocześnie prezesem PTG – prof. dr hab. Mirosława Wielgosia na temat wybranych aspektów terapii wewnątrzmacicznej płodu oraz dr Przemysława Kosińskiego o współczesnych schematach badań ultrasonograficznych w ciąży. Profesorowie Uniwesytetu medycznego w Białymstoku Sławomir Wołczyński, Tadeusz Laudański, Jacek Szamatowicz i dr hab. Paweł Knapp zapoznali zebranych z zagadnieniami dotyczącymi diagnostyki, rozwoju i prognoz współczesnej ginekologii, onkologii ginekologicznej i medycyny rozrodu.

            Członkowie towarzystw ginekologicznych – litewskiego i polskiego wymienili doświadczenia związane z opieką nad matką i dzieckiem oraz zapoznali się z obowiązującymi standardami postępowania w obszarze ginekologii i położnictwa.

            Gośćmi honorowymi konferencji byli – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk oraz Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński. Starostwo Powiatowe zapewnia 15 % wkładu własnego do projektu oraz  wspiera wszelkie działania związane z jego realizacją.

            W ramach projektu zakupiony został do szpitala w Augustowie sprzęt medyczny za 1 265 799,57 zł oraz będą wykonane profilaktyczne badania  ultrasonograficzne kobiet w różnym wieku i ciężarnych.

            Po stronie litewskiej działania są kompatybilne. Podobna konferencja zostanie zorganizowana na Litwie, jako podsumowanie projektu.