Perły Medycyny

 ZOZ w Augustowie istnieje od roku 1954. Prowadzi działalność leczniczą w formie lecznictwa zamkniętego - 171 łóżek w oddziałach szpitalnych i lecznictwa otwartego - poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w sześciu poradniach specjalistycznych. SPZOZ w Augustowie zabezpiecza także mieszkańców powiatu augustowskiego w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Łączny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje 21 zakresów medycyny. SPZOZ w Augustowie zatrudnia lekarzy specjalistów zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia, jest także wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, dzięki czemu zapewnia szeroką diagnostykę i opiekę nad pacjentami. Każdy oddział szpitalny jest przystosowany do prowadzenia diagnostyki i leczenia pełnego zakresu schorzeń zgodnie z profilem swojej działalności. Ponadto pacjenci SPZOZ w Augustowie mają pełen dostęp do badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz badań inwazyjnych układu krążenia.

W  ostatnich   latach  większość   oddziałów   i   sale   chorych  przeszły   remont   i   zostały zmodernizowane.

Szpitalnictwo zamknięte to:

  • Izba przyjęć
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 4 łóżka
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 25 łóżek
  • Oddział Chirurgii Ogólnej - 32 łóżka
  • Blok Operacyjny - 4 sale operacyjne
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy - 20 łóżek i 10 łóżek neonatologicznych
  • Oddział Pediatryczny - 15 łóżek
  • Oddział Chorób Wewnętrznych -50 łóżek
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny   - 15 łóżek

Udziela rocznie około 62,5 tyś. świadczeń medycznych, średnio leczy ponad 20 tyś. pacjentów - łącznie z ambulatorium i opieką specjalistyczną, w tym ok. 7.600 hospitalizacji. Szpital zatrudnia 38 lekarzy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dodatkowo 30 lekarzy na dyżurach medycznych.

Szpital systematycznie unowocześnia bazę lokalową oraz inwestuje w sprzęt i aparaturę medyczną. W ostatnich 5 latach Szpital zrealizował 6 projektów unijnych: na zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej i przeprowadzenie termomodernizacji budynków szpitalnych oraz klimatyzację Bloku Operacyjnego na łączną kwotę 8.440.665,33 złotych.

Przeprowadzono kapitalne remonty Oddziału Ortopedycznego w 2015 r. i Oddziału Wewnętrznego Męskiego i Żeńskiego w 2016 roku. Łączny koszt remontów wyniósł 1.381 tyś. złotych. Dokonano instalacji doprowadzenia gazów medycznych na OIT, Izbę Przyjęć i Blok Operacyjny ( koszt ponad 516 tyś. zł.).

Ze środków Starostwa i PFRON zakupiono i zainstalowano nową automatyczną windę osobową ( koszt ponad 220 tyś. zł.).

W przyszłym roku planowana jest budowa lądowiska dla śmigłowców oraz podjazdu dla karetek pogotowia ratunkowego, co sprawi, że Szpital będzie czynił starania o reaktywowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ( środki finansowe pozyskane będą z dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 ).

Równocześnie będą realizowane projekty transgraniczne ze szpitalami na Litwie i Białorusi na łączną kwotę 6 min zł.

Organem sprawującym nadzór nad SP ZOZ-em jest Powiat Augustowski. Dyrektor Danuta Zawadzka oraz Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Wioletta Tomaszycka-Bednarczyk kierują szpitalem od 2009 roku.

 

Perly Rozdanie 01Perly Rozdanie 02Perly Medycyny 02Perly Medycyny 01