Przekaż 1% swojego podatku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wzorem lat ubiegłych, informuje o możliwości przekazania 1% od należnego podatku za 2016 rok na rzecz „organizacji pożytku publicznego” , tj. wskazanie w rocznym rozliczeniu do Urzędu Skarbowego w stosownym oświadczeniu organizacji, dla której środki mają być przelane. Wskazanie Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Białymstoku ,  nr KRS 0000064731 z umieszczeniem dopisku „SP ZOZ w  Augustowie ul. Szpitalna 12” sprawi, iż w ten sposób ofiarowane środki zostaną przeznaczone na pomoc służbie zdrowia w zakupie sprzętu medycznego i modernizację bazy usług medycznych i trafią bezpośrednio do Szpitala w Augustowie.

Prosimy o włączenie się do akcji, która służy nam wszystkim, bowiem „zdrowie jest skarbem każdego człowieka”.

Liczymy na zrozumienie i zaangażowanie społeczne.